Turvallisuuden luominen on tärkeää työtä

On äärimmäisen tärkeää että teemme yhdessä työtä turvallisuuden luomiseksi ennen synnytystä ja sen aikana. Se ei ainoastaan vahvista naisen elämänhallintakykyjä vaan tuo myös myönteisen kokemuksen sekä ehkäisee traumoja ja toissijaisia synnytyspelkoja. Synnytys ilman pelkoa antaa ohjaajakoulutusta sekä jatkokoulutusta hoitomalliimme "SAFE", joka on raskauden ja synnytyksen aikaisen tuen sekä stressin vähentämisen työväline.

Tavoitteemme 
Tarjoamme tehokkaat välineet turvalliseen synnytykseen ja ainutlaatuista tietämystä siitä, miten tunteet liittyvät synnyttämisen fysiologiaan. Työskentelemme jotta mahdollisimman monet synnyttäjät ja heidän perheensä saisivat paremmat edellytykset kokea turvallinen, hellä ja vahvistava synnytys. Yhdessä vahvistamme naisten luottamusta omaan kehoonsa, valmistautumista vanhemmuuteen ja käsittelemään elämän mukanaan tuomia haasteita, mikä syventää yhteyksiä, tuo elämään lisää tarkoitusta ja edistää psyykkistä hyvinvointia.
 
Tarjoamme koulutusta ja menetelmiä 

Ohjaajakoulutuksemme ja hoitomallimme antavat tarvittavat välineet raskaana olevan ja hänen kumppaninsa tai muun tukihenkilön turvallisuuden kokemuksen parantamiseen. Koulutuksemme ja jatkokoulutuksemme tarjoavat turvallisuutta ja tukea. Niissä painotetaan synnytyspelon, komplikaatioiden ja interventioiden ennaltaehkäisyä. Teemme pitkällä tähtäimellä kestävää työtä paremman ja kustannustehokkaamman terveydenhoidon sekä psykososiaalisen terveyden puolesta.
 
Tukea positiiviseen synnytyskokemukseen

”SAFE” (Stress And Fear Evaluation model) -hoitomallimme tarjoaa konkreettisia strategioita pelon ja stressin tunnistamiseen ja vähentämiseen. Lisäksi tarjoamme "hand on" -strategioita ja hoitosuunnitelmia stressin ja pelon vähentämiseen odottavien äitien terveydenhuoltopalvelujen toimijoille, jotka työskentelevät synnytyspelkojen ja synnytysten parissa. Useissa maakunnissa on jo koulutettu ja toteutettu "SAFE"-menetelmiä stressin ja pelon vähentämisen välineinä. Räätälöimme koulutukset tarpeiden mukaisesti.


Valitse omasi! Tervetuloa

"Käytän menetelmiä päivittäin työssäni." 
 
"Päivittäisessä työssäni kätilönä, käytän menetelmiä lähes jatkuvasti. Jokaisessa kokouksessa, puhelimitse tai kliinisessä hoidossa. Millainen on naisen emotionaalinen vointi? Millainen on kumppanin emotionaalinen vointi? Tästä lähtökohdasta lähtien käytän välineitä naisen turvallisuudentunteen parantamiseen. Rentoutuminen on keskeisessä osassa, sillä nainen kokee kaiken huomattavasti vähemmän kuluttavana kun keho saa levätä. Sen jälkeen tulee usein hengitys. Oman hengityksen kuunteleminen rauhoittaa ja luo turvallisuutta ja naisen on helppo pidättää hengitystä pitää hengitystä supistusten aikana. Mielestäni menetelmä toimii hyvin ja päivittäinen työni helpottuu mitä enemmän synnyttävät naiset ja heidän kumppaninsa tuntevat olonsa turvalliseksi."/Kätilö