Ammattilaisille

 Turvallisuuden luominen on tärkeää työtä

On äärimmäisen tärkeää että teemme yhdessä työtä turvallisuuden luomiseksi ennen synnytystä ja sen aikana. Se ei ainoastaan vahvista naisen elämänhallintakykyjä vaan tuo myös myönteisen kokemuksen sekä ehkäisee traumoja ja sekundaarista synnytyspelkoa. Synnytytä pelotta tarjoaa ohjaajakoulutusta sekä jatkokoulutusta hoitomalliimme "SAFE", joka on raskauden ja synnytyksen aikaisen tuen lisäämisen sekä pelon ja stressin vähentämisen työväline.

Tavoitteemme 
Tarjoamme tehokkaat työkalut turvalliseen synnytykseen ja ainutlaatuista tietämystä siitä, miten tunteet liittyvät synnyttämisen fysiologiaan. Työskentelemme jotta mahdollisimman monet synnyttäjät ja heidän perheensä saisivat paremmat edellytykset kokea turvallisen, hellän ja voimaannuttavan synnytyksen. Yhdessä vahvistamme naisten luottamusta omaan kehoon, perheitten valmistautumista vanhemmuuteen ja sitä myöden käsittelemään elämän mukanaan tuomia haasteita. Samalla vanhempien kiintymyssuhde vauvaan vahvistuu.
 
Tarjoamme koulutusta ja työvälineitä 

Ohjaajakoulutuksemme ja hoitomallimme antavat tarvittavat välineet raskaana olevan ja hänen kumppaninsa tai muun tukihenkilön turvallisuuden tunteen vahvistamiseen. Koulutustemme kautta tarjoamme tietoa siitä miten turvallisuutta voidaan lisätä  ja synnytyspelkoa, komplikaatioita ja interventioita ennaltaehkäistä. Teemme pitkällä tähtäimellä kestävää työtä paremman ja kustannustehokkaamman terveydenhoidon ja paremman psykososiaalisen terveyden puolesta.
 
Tukea positiiviseen synnytyskokemukseen

”SAFE” (Stress And Fear Evaluation model) -hoitomallimme tarjoaa konkreettisia strategioita pelon ja stressin tunnistamiseen ja vähentämiseen. Lisäksi tarjoamme "hands on" -strategioita ja hoitosuunnitelmia stressin ja pelon vähentämiseen odottavien äitien terveydenhuoltopalvelujen toimijoille, jotka työskentelevät synnytyspelkojen ja synnytysten parissa. Ruotsissa jo usean maakunnan hoitohenkilökunta ovat käyneet koulutuksen ja "SAFE"-menetelmä on otettu käyttöön stressin ja pelon vähentämiseksi. Räätälöimme koulutuksemme tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Valitse omasi! Tervetuloa

"Käytän työvälineitä työssäni päivittäin." 
 
"Päivittäisessä työssäni kätilönä, käytän menetelmiä lähes jatkuvasti. Jokaisessa kohtaamisessa, joko puhelimessa tai kliinisessä hoidossa mietin: Millainen on naisen emotionaalinen vointi? Millainen on kumppanin emotionaalinen vointi? Tästä lähtökohdasta käytän metodin työkaluja jotta naisen turvallisuuden tunne vahvistuu. Rentoutuminen on keskeisessä osassa, sillä nainen kokee kaiken huomattavasti vähemmän kuluttavana kun keho saa levätä. Tämän jälkeen keksityn naisen hengitykseen. Myös äänen käyttö uloshengityksen aikana rauhoittaa ja rentouttaa synnyttäjää. Mielestäni menetelmä toimii hyvin ja päivittäinen työni helpottuu mitä enemmän synnyttävät naiset ja heidän kumppaninsa tuntevat olonsa turvalliseksi."/Kätilö