Parhaat välineet sinulle 

Turvallinen synnytus -ohjelman käytännöllinen "SAFE" - (Stress And Fear Evaluation) -malli antaa helpot ja selkeät välineet sekä synnyttäjän että tämän kumppanin stressin ja pelon vähentämiseen. Malli sopii kätilöille, odottavien äitien terveydenhoitoon ja synnytyspelon parissa toimiville. 

Synnyttämiseen liittyvässä terveydenhoidossa on jo pitkään tiedetty, että stressi ja pelko vaikuttavat synnyttämiseen negatiivisesti. Äitiys- ja synnytyshuollolta puuttuu kuitenkin yhteisiä käytännöllisiä hoitomalleja, menetelmiä ja hoitostrategioita stressin ja pelon käsittelyyn synnytyshuoneessa sekä synnytyspelon hoidossa. 
 
SAFE-malli antaa jäsennellyn työskentelytavan stressin ja pelon tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen sekä raskauden ja synnytyksen aikaisen tiimityön kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään normalisointiin sekä pelon ymmärtämiseen ja otetaan esille seuraavia kysymyksiä: Mitä on lisääntyneen synnytyspelon taustalla? Kunka voimme hoitaa ja kohdata synnytyspelosta kärsiviä naisia? Kuinka voimme estää sekundaarista synnytyspelkoa? Kuinka voimme tarjota tukea stressiin ja pelkoon? Käsittelemme myös turvallisuuden tuomaa tukea.

Tarjoamme myös hoitoalalle tarkoitettua koulutusta, joka räätälöidään tarpeiden mukaan. 

Mail us for proposal: info@birthbyheart.com