Parhaat työvälineet sinulle 

Synnytä pelotta -ohjelman käytännöllinen "SAFE" - (Stress And Fear Evaluation) -malli antaa helpot ja selkeät työvälineet sekä synnyttäjän että tämän kumppanin stressin ja pelon vähentämiseen. Malli sopii kätilöille, odottavien äitien terveydenhoitoon ja synnytyspelon parissa toimiville. 

Synnyttämiseen liittyvässä terveydenhoidossa on jo pitkään tiedetty, että stressi ja pelko vaikuttavat synnyttämiseen negatiivisesti. Äitiys- ja synnytyshuollolta puuttuu kuitenkin yhteisiä käytännöllisiä hoitomalleja, menetelmiä ja hoitostrategioita stressin ja pelon käsittelyyn synnytyshuoneessa sekä synnytyspelon hoidossa. 
 
SAFE-malli antaa jäsennellyn työskentelytavan stressin ja pelon tunnistamiseen, tuen tarjoamiseen sekä raskauden ja synnytyksen aikaisen tiimityön kehittämiseen. Koulutuksessa keskitytään pelon ymmärtämiseen ja normalisointiin ja käsittelemme seuraavia kysymyksiä: Mitä on lisääntyvän synnytyspelon taustalla? Kunka voimme hoitaa ja kohdata synnytyspelosta kärsiviä naisia? Kuinka voimme estää sekundaarista synnytyspelkoa? Kuinka voimme olla tukena stressin ja pelon ollessa läsnä? Käymme myös keskustelua siitä miten jatkamme tukemista silloin kun kaiki on hyvin. 
Tarjoamme myös hoitoalalle tarkoitettua koulutusta, joka räätälöidään tarpeiden mukaan. 

Mail us for proposal: info@birthbyheart.com