We work globally for confidence 


Birth By Heart Global is the home of the Birth Without Fear Method in all languages 

Työskentelemme turvallisuuden puolesta maailmanlaajuisesti  

Birth By Heart Global -ohjelmassa Susanna Heli luennoi ja opettaa yhdessä menetelmän ohjaajien kanssa tulevia vanhempia sekä asiantuntijoita kansainvälisesti.  

Visionamme on yhteiskunta, jossa sekä synnyttäjä että hoitoalan toimijat luottavat täysin kehon kykyyn synnyttää ja lapsen kykyyn syntyä. Työskentelemme aktiivisesti järjestämällä kursseja, koulutusta, palveluja, malleja ja tuotteita, jotta mahdollisimman monet synnyttäjät ja heidän perheensä saisivat paremmat edellytykset kokea yhdessä turvallisen, hellän ja voimaannuttavan synnytyksen.  

Hoitoalalle haluamme tarjota lisää turvallisuutta ja tukea menetelmillämme, jotka painottavat synnytyspelon komplikaatioiden ja interventioiden ennaltaehkäisyä. Teemme pitkällä tähtäimellä kestävää työtä paremman ja kustannustehokkaamman terveydenhoidon puolesta.  

  • Tavoitteena on että synnytys on turvallinen ja vahvistava kokemus kaikille. 
 
  • Menetelmää käytetään sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, jotta tukea voidaan tarjota kaikille taloudellisista edellytyksistä ja psykososiaalisesta terveydentilasta riippumatta. 
 
  • Menetelmän tarkoituksena on levittää turvallisen synnytyksen sanomaa. Samalla tiedostamme, että kaikki tunteet ovat normaaleja synnytyksessä ja menetelmän avulla pystymme kohtaamaan kaikki tunteet. Mikään tunne ei ole väärä. Myös pelon tunne on normaalia.
 
  • Me uskomme kehon kykyyn synnyttää. Menetelmässä keskitytään siihen, miten tätä kykyä voidaan suojella ja maksimoida.
 
  • Menetelmä soveltuu kaikille synnyttäjille synnytystavasta ja -paikasta riippumatta, olipa kyseessä alatiesynnytys, keisarinleikkaus tai synnytys johon liittyy komplikaatioita tai puudutuksia. Siksi emme ota kantaa puudutukseen, synnytystapaan tai -paikkaan ja kunnioitamme sitä, että synnytys on ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokemus.
 
  • Menetelmässä keskitytään siihen että hallinta on avain vahvistavaan kokemukseen.
 
  • Kaikki synnyttävät naiset tarvitsevat tukea synnytykseen liittyvien haasteiden hallintaan, puudutuksesta, synnytystavasta ja -paikasta tai muista valinnoista riippumatta.
 
  • Kaikkien naisten kokemuksia on kunnioitettava. Niitä ei koskaan tule arvostella tai tuomita. 
 
  •  Turvallinen synnytys ei ota vastuuta yksittäiden ihmisten toimista tai näkemyksistä.