Työskentelemme turvallisuuden puolesta maailmanlaajuisesti  

Birth By Heart Global -ohjelmassa Susanna Heli luennoi ja opettaa yhdessä menetelmän ohjaajien kanssa tulevia vanhempia sekä asiantuntijoita kansainvälisellä tasolla.  

Visionamme on yhteiskunta, jossa sekä synnyttäjä että hoitoalan toimijat luottavat täysin kehon ja lapsen kykyyn syntyä ja synnyttää. Työskentelemme aktiivisesti järjestämällä kursseja, koulutusta, palveluja, malleja ja tuotteita, jotta mahdollisimman monet synnyttäjät ja heidän perheensä saisivat paremmat edellytykset kokea yhdessä turvallinen, hellä ja vahvistavan synnytys.  

Hoitoalalle haluamme tarjota lisää turvallisuutta ja tukea menetelmillämme, jotka painottavat synnytyspelon komplikaatioiden ja interventioiden ennaltaehkäisyä. Teemme pitkällä tähtäimellä kestävää työtä paremman ja kustannustehokkaamman terveydenhoidon puolesta.  

  • Tavoitteena on, että synnytyksestä tulee turvallinen ja vahvistava kokemus kaikille. 
 
  • Menetelmä toimii sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, jotta tukea voidaan tarjota kaikille taloudellisista edellytyksistä ja psykososiaalisesta terveydentilasta riippumatta. 
 
  • Menetelmän tarkoituksena on levittää turvallisen synnytyksen sanomaa. Näemme myös tavanomaiset synnytykseen liittyvät tunteet, ja menetelmä  keskittyy kaikkien näiden tunteiden käsittelemiseen. Mikään tunne ei ole väärä. Myös pelko on normaalia.
 
  • Me uskomme kehon kykyyn synnyttää. Menetelmässä keskitytään siihen, miten tätä kykyä voidaan suojella ja maksimoida.
 
  • Menetelmä soveltuu kaikille synnyttäjille synnytystavasta ja -paikasta riippumatta, olipa kyseessä vaginaalinen synnytys, keisarinleikkaus, synnytys, johon liittyy komplikaatioita tai puudutus. Siksi emme ota kantaa puudutukseen, synnytystapaan tai -paikkaan ja kunnioitamme sitä, että synnytys on ainutlaatuinen ja yksilöllinen kokemus.
 
  • Emme ole puudutusta vastaan tai sen puolesta. Menetelmässä on kyse käsittelystä. Tutkimukset osoittavat, että synnytyksen, kivun ja muiden haasteiden käsittely on synnytyksen emotionaalisen kokemuksen tärkein osatekijä. Tunteet kuten stressi, pelko ja ahdistus tarvitsevat tukea ja hoitoa. Puudutus voi toimia kivunlievityksenä ja hoidon täydennyksenä. Se ei kuitenkaan estä näitä tunteita. Menetelmässä keskitytään hallintaan avaimena vahvistavaan kokemukseen.
 
  • Kaikki synnyttävät naiset tarvitsevat tukea synnytykseen liittyvien haasteiden hallinnassa, puudutuksesta, synnytystavasta ja -paikasta tai muista valinnoista riippumatta.
 
  • Kaikkeni naisten kokemusta on kunnioitettava eikä milloinkaan arvosteltava tai tuomittava. 
 
  •  Turvallinen synnytys ei ota vastuuta yksilöiden toimista tai näkemyksistä.